Tom Carlson Ord & Text

Publicerat

//SIDAN ÄR UNDER ARBETE//

Artiklar

”Min väg till boken”, Folket i Bild/Kulturfront 2/85
”Vem ska städa hos hemhjälpen (1)”, Aftonbladet okt 1992
”Vem ska städa hos hemhjälpen (2)”, Aftonbladet 11/11 1992
”Mona Sahlin och spriten”, Expressen 19/1 1993
”Jag ville leva som en Asketorpsbo”, Ordfront Magasin 4/93
”Stig Sjödin till minne”, Folket i Bild/Kulturfront 5/93
”Barskrapad”, Folket i Bild/Kulturfront x/2002
”En eftermiddag med Ivar Lo”, Folket i Bild/Kulturfront 2/02
”Astrid Lindgren”, Folket i Bild/Kulturfront 2/02
”En olustig affär”, Folket i Bild/Kulturfront 8/02
”Äntligen rätt!”, Folket i Bild/Kulturfront 1/03
”Magnus Linton och narkotikabekämpningen”, Folket i Bild/Kulturfront 1/03
”Vad kan en radikal lära av veckopressen?”, Veckovis - en antologi om svensk veckopress, 2005.
”Tanken, ordet, texten”, OMF Media 2007
”Översättare på ordjakt. Intervju med översättaren Ia Lindh”, Folket i Bild/Kulturfront 08/07
”Lars Forssell”, Folket i Bild/Kulturfront 08/07
”Försvara Public service”, Folket i Bild/Kulturfront 08/07
”Lars Vilks tar ställning i det krig som pågår”, Flamman 25/10-07
”Mana”, Folket i Bild/Kulturfront 03/08
”Varför vill ingen bli psykiatriker?”, Flamman 14/02-08
”En kulturutredning i tiden”, Folket i Bild/Kulturfront 03/09
”Skilsmässa en väg till jämställdhet”, Folket i Bild/Kulturfront xx/11
”Dimridåer om arbetslöshetet”, Folket i Bild/Kulturfront xx/12

Recensioner

Johan Werkmäster: ”Pär Rådström : ett författarliv ”, ???? 1991
Hartelius & Jadestig: ”Mycket snack och lite verkstad”, Folket i Bild/Kulturfront 5/2002
Anders Ehnmark: ”Krigsvinter. Dagbok från skogen”, Folket i Bild/Kulturfront 11/2002
Åsa Linderborg: ”Mig äger ingen”, Folket i Bild/Kulturfront 5/07
”Två samtidsromaner”, Folket i Bild/Kulturfront 9/07
Anders Isaksson: ”Ebbe. Mannen som blev en affär”, Folket i Bild/Kulturfront 9/07
Upp till kamp, Folket i Bild/Kulturfront 11/07
Johan Cullberg. Mitt psykiatriska liv Folket i Bild/Kulturfront 3/08
Mikael Parkvall. Lagom finns bara i Sverige och andra myter om språket Flamman xx/2009
Jan Guillou. Ordets makt och vanmakt Folket i Bild/Kulturfront 9/09
”Författare vill varande jävel vara, så slipper dom att arbeta”, Folket i Bild/Kulturfront 03/13

Broschyrer m.m.

Våld mot kvinnor, Samordningskansliet för brottsförebyggande åtgårder, Stockholms stad 1993
Slaget om Tritnaha, Motdrag 1993
Bryggarna och alkolholmonpolet, Motdrag 1994
Alkohol. Ett faktahäfte. RNS 1996, 1999; 1998, 2002 (rysk utgåva).
”Botkyrka: Ett omhändertagande kan spräcka budgeten”, Narkotikakampen i fem kommuner. RNS 1997
”35 år med Folket i Bild/Kulturfront”, En presentation, 2007

« Min portfölj