Tom Carlson Ord & Text

Tanken, ordet och texten

Det skrivna ordet har varit en del av mitt liv alltsedan slukaråren. Min far var tjänsteman på Scania Vabis. Varje morgon steg han upp före oss andra för att ta tåget till arbetet i Södertälje. Och varje morgon när jag steg upp låg det en lapp med en liten morgonbetraktelse i tandborstmuggen. Han skrev dagbok och insändare och läste tjocka romaner. På helgerna hade vi ibland högläsning ute på lantstället i Vagnhärad.

Via gymnasiets estetiska variant kom jag med i en teatergrupp och drogs så småningom in i arbetet med Folket i Bild/Kulturfront, som då var nystartad. I tidningens lyrikgrupp lärde jag mig, tillsammans med veteraner som Madeleine Gustafsson och Jan Stolpe, att läsa och bedöma dikter från den stora läsekretsen. På lyriksidan presenterade vi poeter som Gunnar Ekelöf och Lennart Sjögren (som jag också hälsade på hos i Byxelkrok en sommar).

1977 fick jag ett vikariat som redaktör på Ordfronts tryckeri & förlag. Hittills hade förlagsverksamheten där mest syftat till att fylla tiden när tryckpressarna stod tomma. Nu hade man anställt Dan Israel och ville satsa på att bli ett riktigt förlag. Jag blev själv fast anställd och under några år lärde jag mig yrket från grunden. En termin gick jag förlagsredaktörskurs på kvällarna för Pär Franck.

Och det var också på Ordfront jag första gången fick uppleva njutningen i att se de färdiga boksidorna växa fram. Från trycksalen längre bort i källarlokalen på Döbelnsgatan hördes dunket från tryckpressarna; den stickande lukten från repron blandades med doften av varmt, flytande vax på originalavdelningen. Inne på förlaget redigerade vi texter, räknade på bildstorlekar, läste förstakorrektur, ombrutet korr och granskade blåaktiga provtryck som gnisslade mellan fingrarna.

Alla skrivande människor har nog erfarit den omtumlande känslan första gången man ser sin text i tryck. Men också den erfarne skribeten vet hur annorlunda orden kan te sig på de färdiga tidnings- eller boksidorna. Ekonomiansvariga på bokförlagen har i alla tider gnisslat tänder över posten "ändringar mot manus". Men är det inte författarens rättighet (och skyldighet mot läsaren) att få texten som han eller hon tänkt sig? Och med dagens teknik är det enklare än någonsin.

I början av åttiotalet gick jag över till den frilanstillvaro som fortfarande är min. Med hjälp från Lars Hjalmarson på Tidens förlag finansierade jag min första dator 1985 och kunde börja leverera färdiga texter till sätterierna, till en början på floppydisk eller via långsamt 2,5 kbps-modem. Jag gick på kurs för Christer Hellmark och lärde mig mer om typografi och formgivning av böcker. Jag ledde själv kurser för förlagsredaktörer om hanteringen av det man då kallade "elektroniska manus" och besökte Otava i Helsingsfors. Där hade man lagt ner sätteriet och placerat grafikerna i arbetsgrupper ute på förlagsredaktionerna.

En bit in på nittiotalet gjorde jag mina första färdigombrutna boksidor - till en början utskrivna på en laserskrivare, som jag köpt för dyra pengar - och postade till tryckerierna. Skrivaren, en HP LaserJet 4MPlus, står här i rummet intill än idag och tickar fram sidor, den bästa invertering jag någonsin gjort. Fast nu är det sedan länge pdf-er som gäller till sätterierna och ordbehandlingsprogrammet Word Perfect har ersatts av InDesign och FrameMaker.

För mig är processen, från manustvätt och redigering till färdig boksida odelbar, där tanken, ordet och texten bildar en helhet. Inget är så fult som slentrianmässigt gjorda böcker, inget så njutningsfullt som en väl avvägd satsyta med en behagfull typografi.

Men visst saknar jag emellanåt ljudet av tryckpressarnas dunk och doften av smält vax. I dag är processen betydligt mer doftlös.

Tom Carlson

Förlagsredaktör och frilans. Jag erbjuder redaktionella och grafiska tjänster åt bokförlag och andra som arbetar professionellt med manus och produktion av böcker. Information om mina tjänster, arbetsprover m.m. finns på www.tomcarlson.se. Emellanåt skriver jag också på bloggen Tankar i trappen. Jag är medlem i Media där jag satt i styrelsen under åren 1997-2000. Om min väg till läsningen skrev jag en gång en liten betraktelse, Min väg till boken.

”Tanken, ordet och texten”, skriven för OMF Medias hemsida 2007