Tom Carlson Ord & Text

Ögat och synen
Ögat och synen. Klicka för större bild Uppdragsgivare: Karolinska Institutet University Press
Uppdragets art: Redaktion, layout och original
Titel: Ögat och synen
Författare: Jan Ygge
Genre: Populärvetenskap, medicin
Utgivningsår: 2011
Grafisk form: Pangea design
Omslag och omslagsfoto: Lars Paulsrud
Medicinska illustrationer: Annika Röhl
Faktagranskning: Leg. läkare Henrik Barth
Förlagsfaktor: Jan Pilerö, BokåTryck
Format: 17,0x24,0 cm
Typsnitt: Minion Pro och Taz
Antal sidor: 286
Papper: 115 g Eurobulk
Tryckeri: DZS Slovenien, genom italgraf media 2011
ISBN 978-81-85565-21-4

« Min portfölj