Tom Carlson Ord & Text

Kort om robotik
Kort om robotik. Klicka för större bild Uppdragsgivare: Fri tanke förlag
Uppdragets art: Redaktion
Titel: Kort om robotik
Författare: Allan Winfield
Genre: Populärvetenskap
Utgivningsår: 2014
Översättning: Rikard Svartvik
Sakgranskare: Linda Johansson
Formgivning omslag: Roland Glukhov
Omslagafoto: Shutterstock
Formgivning inlaga: RPform, Richard Persson
Format: 155x185 mm
Antal sidor: 208
Tryckeri: Livonia Print, 2014
ISBN 978-91-87513-09-1

« Min portfölj