Tom Carlson Ord & Text

Nazismen i Sverige 2000–2014
Nazismen i Sverige. Klicka för större bild Uppdragsgivare: Ordfront Förlag
Uppdragets art: Redaktion, original och grafisk form
Titel: Nazismen i Sverige 2000–2014
Författare: Helène Lööw
Genre: Samhällsvetenskap
Utgivningsår: 2015
Omslag: Elina Grandin
Format: 13x21 cm
Typsnitt: Indigo och Gill Sans
Antal sidor: 288
Tryckeri: ScandBook, Falun 2015
ISBN 978-91-7037-818-8

« Min portfölj