Tom Carlson Ord & Text

Hyland
Hyland. Klicka för större bild Uppdragsgivare: Leopard Förlag
Uppdragets art: Redaktion och original
Titel: Hyland. Legenden och hans tid
Författare: Lars Ragnar Forssberg
Genre: Memoarer och biografier
Utgivningsår: 2013
Omslag: Niklas Lindblad/Mystical Garden Design
Omslagsbfoto: Reportagebild
Grafisk form: Göran Skarbrandt
Format: 15x22,5 cm
Typsnitt: Indigo och Akzidenz Grotesk
Antal sidor: 328
Tryckeri: Livonia, Lettland 2013
ISBN 978-91-7343-468-3

« Min portfölj