Tom Carlson Ord & Text

Lagom och andra myter om språket

Mona Sahlin lär ha sagt att hennes favoritord på svenska är ”lagom”. Ordet skulle, enligt S-ledaren, härstamma från den tid då man lät det gemensamma dryckeskärlet gå ”laget runt” och alla fick se till att drycken räckte till den sista i laget. En jämlikhetstanke, lika vacker som språkligt felaktig. Ordet ”lagom” kommer av ”lag” (som i Svea rikes lag), på samma sätt som ”stundom” kommer av ”stund”. Att köra ”lagom fort” är i ordets ursprungliga betydelse alltså att köra lagenligt.

Detta och mycket annat kan man läsa i Lagom finns bara i Sverige och andra myter om språk (Schibsted) av lingvisten Mikael Parkvall. Med en besserwisseraktig glimt i ögat visar han att eskimåerna inte har fler ord för snö än till exempel svenskan (fast vi sätter samman till ”nysnö”, ”skarsnö”, ”blötsnö”, ”kramsnö” osv.) eller att ”kärring” inte alls är någon man håller kär.

Men det som gör boken intressant, även utanför språknördarnas krets (till vilken jag alltså hör) är vad författaren skriver om svenskan, engelskan och invandrarspråken. Dagligen möts vi av påstående som att svenskan är ett litet språk, att mängden ord skulle göra engelskan särskilt lämpligt som ”världsspråk” eller att invandrarspråken håller på att ta över i vårt land.

Men med alla tänkbara sätt att mäta (antal tidningar, bokproduktion, närvaro på webben etc.) befinner sig svenskan, tvärtemot vad många tror, i topp 20 bland världens ca 6 000 språk. Och engelskan har varken fler eller färre ord än något annat språk. Svenskan har dessutom, till skillnad mot just engelskan, i princip obegränsade möjligheter att bilda nya ord genom sammansättningar.

Däremot visar Parkvall hur ekonomisk och politisk styrka avspeglar sig i hur ett språk bedöms. Latin, franska, grekiska, sanskrit och klassisk arabiska har alla vid något tillfälle ansetts vara det perfekta språket. I dag är det engelskan tur. Och det beror alltså inte på dess kvalitet.

När det gäller invandrarspråken så kan en minoritet pracka på majoriteten sitt språk om det är ekonomiskt och statusmässigt överlägset. Något sådant språk finns inte i Sverige (annat än engelskan möjligen)

Att ordet lagom bara finns på svenska är för övrigt också en myt. De flesta språk har något ord för ”lämplig”, ”måttlig”, ”passande” eller vilka synonymer till vårt ”ursvenska” begrepp vi nu väljer.

Tom Carlson

Opublicerad