Tom Carlson Ord & Text

Yttrandefrihet och tryckfrihet
Yttrandefrihet och tryckfrihet. Klicka för större bild. Uppdragsgivare: Tidens förlag
Uppdragets art: Redaktion

Titel: Yttrandefrihet och tryckfrihet. Handbok för journalister.
Författare: Anders R. Olsson
Genre: Juridik.
Utgivningsår: Första upplagan, mars 1992
Omslag: Claes Tobiason/Megaform
Sättning: DataTyperna Fotosätteri AB
Format: 13,5x210 cm
Antal sidor: 268
Tryck: Scand Book AB, Falun 1992
ISBN 91-550-3883-0

« Min portfölj