Tom Carlson Ord & Text

Värdebaserad vård
Värdebaserad vård. Klicka för större bild Uppdragsgivare: Karolinska Institutet University Press
Uppdragets art: Redaktion, original och e-bokbsprodukton.
Titel: Värdebaserad vård. Är vi så bra vi kan bli?
Författare: Jörgen Nordenström
Genre: Medicinsk utbildning
Utgivningsår: 2014
Omslag och grafisk form: Newman Design
Omslagsfoto: Maskot/TT Nyhetsbyrån och Emelie Nordstrand Lindgren
Produktion: Jan Pilerö, BokåTryck
Typsnitt: Minion Pro och Taz
Papper: Multioffset 115 g
Format: 163x163mm
Antal sidor: 175
Tryck Linderoths Tryckeri, Vingåker, 2014
ISBN 978-81-85565-65-8 (tryck)

« Min portfölj