Tom Carlson Ord & Text

Vad är liv
Vad är liv. Klicka för större bild Uppdragsgivare: Karolinska Institutet University Press
Uppdragets art: Redaktion, projektledning och original
Titel: Vad är liv, i kosmos, i cellen, i människan?
Författare: Ingemar Ernberg m.fl.
Genre: Populärvetenskap
Utgivningsår: 2010
Illustrationer: Annika Röhl
Bildredaktör: Margareta Söderberg
Grafisk form: Pangea design
Omslag: Björn Bergström
Format: 13,5x21,5 cm
Typsnitt: Minion Pro och Taz
Antal sidor: 216
Papper: 115 g Arctic the Volume
Tryckeri: Fälth & Hässler, Värnamo 2010
ISBN 978-91-85565-33-7

« Min portfölj