Tom Carlson Ord & Text

USA vid ett vägskäl
USA vid ett vägskäl. Klicka för större bild Uppdragsgivare: Bokförlaget Atlas
Uppdragets art: Redaktion och original
Titel: USA vid ett vägskäl
Författare: Mikael Törnwall
Genre: Samhällsvetenskap
Utgivningsår: 2012, 2013 (andra reviderade utgåvan, e-bok)
Omslag och grafisk form: Conny Lindström
Format: 14,8x21,0 cm
Typsnitt: Adobe Caslon Pro och Knockout
Antal sidor: 279
Tryckeri: Scandbook, Falun 2012
ISBN 978-91-7389-412-8,
978-91-7389-820-1 (e-bok)

« Min portfölj