Tom Carlson Ord & Text

Din upphovsrätt och andras
Din upphovsrätt och andras. Klicka för större bild. Uppdragsgivare: Tidens förlag
Uppdragets art: Redaktion och original. Register.

Titel: Din upphovsrätt och andras. Handbok för journalister
Författare: Kerstin Ahlberg
Genre: Juridik, medier
Utgivningsår: Första upplagan, oktober 1995
Omslag, typografi & teckningar: Linn Fleisher
Foto, där annat ej anges: Bo Elfving
Format: 13x21 cm
Antal sidor: 203
Tryck: Norbok A/S, Gjøvik, Norge
ISBN 91-550-4270-8

« Min portfölj