Tom Carlson Ord & Text

Trädet
Trädet. Klicka för större bild. Uppdragsgivare: Leopard förlag
Uppdragets art: Redaktion, grafisk form och original

Titel: Trädet
Författare: Gunnar E. Sandgren
Genre: Svensk skönlitteratur
Utgivningsår: 2006
Omslagsbild: Simon Stålenhag
Omslagskalligrafi: Jenny Kellerman
Format: 13x17,5 cm
Typsnitt: Adobe Garamond Pro
Antal sidor: 156
Tryck: ScandBook, Falun 2006
ISBN 91-7343-103-6

« Min portfölj