Tom Carlson Ord & Text

Tivoli
Tivoli. Klicka för större bild Uppdragsgivare: Bokförlaget Atlas
Uppdragets art: Redaktion och original
Titel: Tivoli
Författare: Kim Kolliander (pseudonym för Erik Wijk)
Genre: Skönlitteratur
Utgivningsår: 2011, 2013 (pocket)
Omslag: Lotta Kühlhorn
Grafisk form: Tom Carlson och Erik Wijk
Format: 13x21,0 cm (inb)
Typsnitt: Adobe Garamond och Helvetica Neue
Antal sidor: 477
Tryckeri: ScandBook, Falun 2011
ISBN 978-91-7389-401-2,
978-91-7389-432-6 (pocket)

« Min portfölj