Tom Carlson Ord & Text

Gunnar Tideström
Gunnar Tideström. Klicka för större bild Uppdragsgivare: Atlantis Bokförlag
Uppdragets art: Redaktion, register och original

Titel: Gunnar Tideström – Litteraturhistoriker och litteraturpedagog
Författare: Bengt Landgren
Genre: Litterturhistoria
Utgivningsår: 2007
Omslag och grafisk form: Christer Jonson
Format: 13,5x21 cm
Typsnitt: Indigo
Antal sidor: 377
Papper: 100 g Munken Premium Cream
Tryckeri: Wallin & Dalholm Boktryckeri AB, Lund 2007
Binderi: Förlagshuset Nordens Grafiska AB, Malmö
ISBN 978-91-7353-179-5

« Min portfölj