Tom Carlson Ord & Text

Svensk politik under 1900-talet
Svensk politik under 1900-talet. Klicka för större bild. Uppdragsgivare: Hjalmarson & Högberg Bokförlag, Bokförlaget Prisma och Tidens förlag
Uppdragets art: Uppdatering av tabellbilaga och liten statskalender.

Titel: Svensk politik under 1900-talet. Konflikt och samförstånd
Författare: Stig Hadenius
Genre: Historia
Utgivningsår: Tredje upplagan 1995. Fjärde upplagan 1997. Femte upplagan 2000.
Omslag: Jörgen Högberg
Format: 13,5x21 cm
Antal sidor: 297
Tryck: BTJ Tryck AB, Lund 2000
ISBN 91-89080-50-5

« Min portfölj