Tom Carlson Ord & Text

Stina om Stina
Stina om Stina. Klicka för större bild Uppdragsgivare: Bokförlaget Atlas
Uppdragets art: Redaktionell rådgivare
Titel: Stina om Stina och konsten att intervjua
Författare: Stina Lundberg Dabrowski
Genre: Biografi. Journalistik
Utgivningsår: 2011
Omslag och grafisk form: Conny Lindström
Omslagsbild: Peter Cederling
Format: 13,5x19 cm
Antal sidor: 231
Tryckeri: ScandBook AB, Falun 2011
ISBN 978-91-7389-397-8

« Min portfölj