Tom Carlson Ord & Text

Saint-Denis
Saint-Denis. Klicka för större bild Uppdragsgivare: Atlantis Bokförlag
Uppdragets art: Redaktion, original och grafisk form
Titel: Saint-Denis. Berättelsen om en Paris-förort
Författare: Gilles Kepel
Översättning: Krisitna Ekelund
Förord: Ingmarie Froman
Genre: Samhällsvetenskap
Utgivningsår: 2014
Omslag: Niklas Lindblad, Mystical Garden Desgin
Grafisk form: Tom Carlson
Format: 15,5x22,5 cm
Typsnitt: Indigo och Myriad Pro
Antal sidor: 328
Papper: 100 g Munken Premium Cream
Tryckeri och binderi: Bookwell AB, Borgå, Finland 2014
ISBN 978-91-7353-723-0

« Min portfölj