Tom Carlson Ord & Text

Rosenstrasse
Rosenstrasse. Klicka för större bild. Uppdragsgivare: Leopard förlag
Uppdragets art: Redaktion och original

Titel: Rosenstrasse
Författare: Nathan Stoltzfus
Genre: Historia, kulturhistoria och arkeologi
Utgivningsår: 2004
Översättning: Margareta Eklöf
Originalets titel: Resistance of the Heart
Omslag & typografi: Sara R. Acedo
Format: 15x23 cm
Typsnitt: Indigo och Gro thesis
Antal sidor: 426
Tryck: WS Bookwell, Finland 2004
ISBN: 91-7343-049-8

«Min portfölj