Tom Carlson Ord & Text

Romer
Romer. Klicka för större bild. Uppdragsgivare: Leopard förlag
Uppdragets art: Redaktion och original

Titel: Romer
Författare: Jonathan Freud
Genre: Memoarer och biografier/Samtidsreportage och debatt
Utgivningsår: 2006
Omslag och grafisk form: Peter Alenäs
Omslagsfotografi: Anna Riwkin/Moderna museet
Format: 15x23 cm
Typsnitt: Firmin Didot och Minion Pro
Antal sidor: 294
Tryckt hos ScandBook, Falun 2006
ISBN: 91-7343-107-9

« Min portfölj