Tom Carlson Ord & Text

Relativitet
Relativitet. Klicka för större bild Uppdragsgivare: Fri tanke förlag
Uppdragets art: Redaktion, grafisk form och original
Titel: Relativitet. Teorin som revolutionerade vår syn på universum
Författare: Jeffrey Bennett
Genre: Populärvetenskap
Utgivningsår: 2015
Översättning: Pär Svensson
Sakgranskare: Bengt Gustafsson
Formgivning omslag: Miroslav Sokcic
Omslagafoto: Luicien Aigner/TT
Typografi: Helvetica Neue, Indigo Antiqua Pro Text
Format: 145x210 mm
Antal sidor: 216
Tryckeri: Livonia Print, Lettland 2015
ISBN 978-91-87513-72-5

« Min portfölj