Tom Carlson Ord & Text

Publicistiska seder
Publicistiska seder. Klicka för större bild. Uppdragsgivare: Tidens förlag
Uppdragets art: Redaktion, grafisk form och original.

Titel: Publicistiska seder
Författare: Lennart Weibull & Britt Börjesson
Genre: Medier och kommunikation
Utgivningsår: Första upplagan, november 1995
Omslag: Claes Tobiason
Format: 13,5x21 cm
Typsnitt: Times Roman
Antal sidor: 267
Tryck: ScandBook AB, Falun 1995.
ISBN 91-550-4113-2

« Min portfölj