Tom Carlson Ord & Text

Politik som spektakel
Politik som spektakel. Klicka för större bild Uppdragsgivare: Bokförlaget Atlas
Uppdragets art: Redaktion och original
Titel: Politik som spektakel
Författare: Maria Wendt
Genre: Samhällsvetenskap
Utgivningsår: 2012
Omslag och grafisk form: Anna Palmgren
Format: 13x20,0 cm
Typsnitt: Minion Pro och Meta
Antal sidor: 191
Tryckeri: Livonia Print, Riga 2012
ISBN 978-91-7389-419-8

« Min portfölj