Tom Carlson Ord & Text

Svenska pensionsstiftelser och försäkringsföreningar
Svenska pensionsstiftelser och försäkringsföreningar. Klicka för större bild. Uppdragsgivare: Svenska Nyhetsbrev AB
Uppdragets art: (Design databas), databaspublicering, grafisk form, original, register och teknisk produktion.

Titel: Svenska pensionsstiftelser och försäkringsföreningar 2006
Redaktion: Martin Grimlund, Gunnar Loxdal och Tobias Peterson.
Genre: Uppslagsböcker, årsböcker och kalendrar
Utgivningsår: 2006. Första utgåva 2001
Format: 17x24 cm
Typsnitt: Sabon och Gills Sans MT
Antal sidor: 435
Tryck: MediaGraphic AB, 2006
ISBN 91-89260-10-4

« Min portfölj