Tom Carlson Ord & Text

Norstedts svenska ordbok + uppslagsbok
Norstedts plusordbok. Klicka för större bild. Uppdragsgivare: Norstedts Ordbok
Uppdragets art: Fackgranskning av artiklar om medier

Titel: Norstedts plusordbok, Norstedts svenska ordbok + uppslagsbok.
Redaktion: Språkdata Göteborg; Per Axelsson & Håkan Josephson (Norstedts.)
Genre: Uppslagsböcker, årsböcker och kalendrar
Utgivningsår: Norstedts plusordbok 1997, Norstedts svenska ordbok + uppslagsbok (andra uppdaterade upplagan) 1999.
Typografi: Ingmar Rudman
Omslag: Lars E. Pettersson
Sättning: DataSats Informatik A/S
Format: 15x23,5 cm
Antal sidor: ca. 1350
Tryck: Rotolito Lombarda, Italien 1999
ISBN 91-1-955132-0
ISBN 91-7227-107-8

« Min portfölj