Tom Carlson Ord & Text

Oheligt krig
Oheligt krig Uppdragsgivare: Leopard förlag
Uppdragets art: Redaktion och original

Titel: Oheligt krig. Den moderna terrorismens ekonomiska rötter
Författare: Loretta Napoleoni
Genre: Samtidsreportage och debatt
Utgivningsår: 2004
Originalets titel: Modern Jihad. Tracing the Dollars Behind the Terror Networks
Översättning: Margareta Eklöf
Omslag: Helena Bergenlöv
Typografi: Sara R. Acedo
Format: 13,5x21 cm
Typsnitt: Sabon
Antal sidor: 415
Tryck: WS Bookwell, Finland 2004
ISBN: 91-7343-072-2

« Min portfölj