Tom Carlson Ord & Text

Njurarna
Njurarna. Klicka för större bild Uppdragsgivare: Karolinska Institutet University Press
Uppdragets art: Redaktion och original. E-boksproduktion
Titel: Njurarna. De som håller oss i balans.
Författare: Astrid Seeberger
Genre: Populärvetenskap, medicin
Utgivningsår: 2011
Illustrationer: Annika Röhl
Faktagranskning: Ulla Berg
Omslagsfoto: Titus Lacoste/Getty Images
Omslag: Gary Newman/Newman Design AB
Grafisk form: Pangea design
Format: 13,5x21,0 cm
Typsnitt: Minion Pro och Taz
Antal sidor: 168
Papper: 115 g Arctic the Volume
Tryckeri: Elanders Fälth & Hässler, Mölnlycke 2011
ISBN 978-81-85565-28-3
ISBN 978-91-85565-53-5 (e-bok)

« Min portfölj