Tom Carlson Ord & Text

Nationella kvalitetsregister
Nationella kvalitetsregister. Klicka för större bild Uppdragsgivare: Karolinska Institutet University Press
Uppdragets art: Redaktion, original och e-boksprodukton.
Titel: Nationella kvalitetsregister i hälso- och sjukvården
Författare: Gunilla Jacobsson Ekman, Bertil Lindahl, Annika Nordin (red)
Genre: Medicinsk utbildning
Utgivningsår: 2014
Omslag och grafisk form: Newman Design
Produktion: Jan Pilerö, BokåTryck
Typsnitt: Minion Pro och Taz
Papper: Multioffset 115 g
Format: 135x215 mm
Antal sidor: 149
Tryckt hos Bulls Graphics, Solna 2014
ISBN 978-81-85565-74-0 (tryck)
ISBN 978-81-85565-75-7 (e-bok)

« Min portfölj