Tom Carlson Ord & Text

Idéerna som tände debatten
Idéerna som tände debatten. Klicka för större bild Uppdragsgivare: Fri tanke förlag
Uppdragets art: Redaktion, original och grafisk form.
Titel: Idéerna som tände debatten. Narkotikan och medierna.
Författare: Jan Malmstedt
Genre: Samhällsdebatt
Utgivningsår: 2014
Formgivning omslag: Michael Wall
Formgivning inlaga: Tom Carlson Ord & Text
Format: 145x210 mm
Antal sidor: 263
Tryckeri: Livonia Lettland, 2014
ISBN 978-91-87513-87-9

« Min portfölj