Tom Carlson Ord & Text

Romer
Krucifixet i Monpondo. Klicka för större bild. Uppdragsgivare: Leopard förlag
Uppdragets art: Redaktion och original

Titel: Krucifixet i Monpondo
Författare: Jonathan Freud
Genre: Skönlitteratur
Utgivningsår: 2008
Omslag och grafisk form: Jens Magnusson
Format: 13,5x21 cm
Typsnitt: Sabon, Shelley
Antal sidor: 251
Tryckt hos Livonia Print, Lettland 2008
ISBN: 978-91-7343-218-4

« Min portfölj