Tom Carlson Ord & Text

Tusenårsstriden
Tusenårsstriden. Klicka för större bild. Uppdragsgivare: Leopard förlag
Uppdragets art: Redaktion och original

Titel: Tusenårsstriden. Hur kristendomen segrade i Västeruopa
Författare: Tom Holland
Genre: Historia och kulturhistoria
Utgivningsår: 2009
Originalets titel: Millennium: the end of the world and the forging of Christendom
Översatt från engelskan av Margareta Eklöf
Grafisk form: Sara R. Acedo
Omslag: Niklas Lindblad/Mystical Garden Design
Kartor (svensk bearbetning): Stig Söderlind
Format: 15x23 cm
Typsnitt: Bembo, Trajan Pro, Perpetua
Antal sidor: 461
Tryck: Bookwell, Finland 2009
ISBN: 978-91-7343-182-8

« Min portfölj