Tom Carlson Ord & Text

Melanom
Melanom. Klicka för större bild Uppdragsgivare: Karolinska Institutet University Press
Uppdragets art: Redaktion, projektledning och original
Titel: Melanom. Sol, skugga och vår hud
Författare: Yvonne Brandberg m.fl.
Genre: Populärvetenskap, medicin
Utgivningsår: 2008
Grafisk form: Pangea design
Omslag: Björn Bergström
Omslagsfoto: Eva Wernlid
Medicinska illustrationer: Annika Röhl
Format: 13,5x21,5 cm
Typsnitt: Minion Pro och Taz
Antal sidor: 96
Papper: 115 g Arctic the Volume
Tryckeri: Kristianstads Boktryckeri AB, 2008
ISBN 978-81-85565-19-1

« Min portfölj