Tom Carlson Ord & Text

Massmedia 2003–2004
Massmedia 2003–2004. Klicka för större bild. Uppdragsgivare: Carlsson Bokförlag AB/Svenska Journalistförbundet
Uppdragets art: Faktainsamling och uppdatering. Design databas, databaspublicering, original, register och teknisk produktion. Projektledning CD-produktion.

Titel: Massmedia. Guide till svenska medier. Bok & CD-Rom
Genre: Uppslagsböcker, årsböcker och kalendrar
Utgivningsår: 2003, första upplaga 1982
Omslag: Johannes Molin
Grafisk form: Claes Tobiason
Format: 13,5x22cm
Typsnitt: Meta
Antal sidor: 504
Tryckeri: ScandBook AB, Smedjebacken 2003
ISBN 91-7203-507-2
ISSN 0280-2147

« Min portfölj