Tom Carlson Ord & Text

Massmedia 1999, 2000
Massmedia 1999, 2000. Klicka för större bild. Uppdragsgivare: Kunskapsförlaget (P.A. Norstedt & Söner)/Svenska Journalistförbundet
Uppdragets art: Faktainsamling och uppdatering. Design databas, databaspublicering, original, register och teknisk produktion. CD-produktion.

Titel: Massmedia 1999, Massmedia 2000. Handbok för journalister, informatörer och andra som följer press, radio & tv
Redaktör: Tom Carlson
Genre: Uppslagsböcker, årsböcker och kalendrar
Utgivningsår: 1998, 1999. Första upplaga 1982
Omslag: M. Industries, Mikael Eriksson
Grafisk form: Claes Tobiason
Format: 13x21cm
Typsnitt: Meta
Tryckeri: AiTFalun, Falun 1998
ISSN 0280-2147

« Min portfölj