Tom Carlson Ord & Text

Massmedia 1993/94, 1995, 1996, 1997, 1998
 Massmedia. Klicka för större bild. Uppdragsgivare: Tidens förlag, Rabén Prisma/Svenska Journalistförbundet
Uppdragets art: Faktainsamling och uppdatering. Design databas, databaspublicering, original, register och teknisk produktion. CD-produktion.

Titel: Massmedia 1993/94, 1995, 1996, 1997, 1998
Handbok för journalister, informatörer och andra som följer press, radio & tv
Redaktör: Tom Carlson
Genre: Uppslagsböcker, årsböcker och kalendrar
Utgivningsår: 1993, 1994, 1995, 1996, 1997. Första utgåva 1982.
Omslag och grafisk form: Claes Tobiason
Format: 13x21cm
Typsnitt: Meta
ISSN 0280-2147

« Min portfölj