Tom Carlson Ord & Text

Marathon
Marathon. Klicka för större bild. Uppdragsgivare: Leopard förlag
Uppdragets art: Redaktion och original

Titel: Marathon. Det persiska imperiet och kampen om västerlandet
Författare: Tom Holland
Genre: Historia, kulturhistoria och arkeologi
Utgivningsår: 2006
Originalets titel: Persian Fire: The first world empire and the battle for the west
Översatt från engelskan av Margareta Eklöf
Fackgranskning: Pontus Reimers
Omslag och grafisk form: Sara R. Acedo
Kartor (svensk bearbetning): Stig Söderlind
Format: 15x23 cm
Typsnitt: Bembo, Trajan Pro, Perpetua
Antal sidor: 408
Tryck: Mediaprint, Uddevalla 2006
ISBN: 91-7343-091-9

« Min portfölj