Tom Carlson Ord & Text

Försäkringsmäklarguiden
Försäkringsmäklarguiden. Klicka för större bild. Uppdragsgivare: Svenska Nyhetsbrev AB
Uppdragets art: Design databas, databaspublicering, grafisk form, original, register och teknisk produktion. Faktainsamlande (utgåva 1–4).

Titel: Försäkringsmäklarguiden 2005
Redaktion: Tom Carlson, Martin Grimlund, Gunnar Loxdal, Mats Sjödin & Marie-Louise Walde
Genre: Uppslagsböcker, årsböcker och kalendrar
Utgivningsår: 2005, första upplagan 1998
Format: A5
Typsnitt: Trebuchet MS
Antal sidor: 564
Tryck: MediaGraphic AB, april 2005
ISBN 91-89260-08-2

« Min portfölj