Tom Carlson Ord & Text

Magen
Magen. Klicka för större bild Uppdragsgivare: Karolinska Institutet University Press
Uppdragets art: Redaktion, projektledning och original. E-boksproduktion
Titel: Magen. Bakterier, buller och brak (2:a utgåvan)
Författare: Peter Benno m.fl.
Genre: Populärvetenskap
Utgivningsår: 2012
Grafisk form: Pangea design
Omslag: Eva Lena Johansson
Medicinska illustrationer: Annika Röhl
Format: 13,5x21,5 cm
Typsnitt: Minion Pro och Taz
Antal sidor: 192
Tryckeri: DZS, Slovenien genom Italgraf Media 2012
ISBN 978-81-85565-49-8 (tryck)
ISBN 978-91-85565-56-6 (e-bok)

« Min portfölj