Tom Carlson Ord & Text

Magen
Magen. Klicka för större bild Uppdragsgivare: Karolinska Institutet University Press
Uppdragets art: Redaktion, projektledning och original
Titel: Magen. Bakterier, buller och brak
Författare: Peter Benno m.fl.
Genre: Populärvetenskap
Utgivningsår: 2008
Grafisk form: Pangea design
Omslag: Björn Bergström
Medicinska illustrationer: Annika Röhl
Format: 13,5x21,5 cm
Typsnitt: Minion Pro och Taz
Antal sidor: 168
Papper: 115 g Arctic the Volume
Tryckeri: Kristianstads Boktryckeri AB, 2008
ISBN 978-81-85565-18-4

« Min portfölj