Tom Carlson Ord & Text

Liv och död
Liv och död. Klicka för större bild Uppdragsgivare: Karolinska Institutet University Press
Uppdragets art: Redaktion och original
Titel: Liv och död. Livsuppehållande behandling från början till slut.
Författare: Martin Ingvar m.fl.
Genre: Populärvetenskap, medicin
Utgivningsår: 2009
Omslag: Eva Lena Johansson
Format: 11,0x18,0 cm
Typsnitt: Minion Pro och Taz
Antal sidor: 126
Tryckeri: Print It, Lituaen 2009
ISBN 978-91-85565-26-9

« Min portfölj