Tom Carlson Ord & Text

Möter dig i Larnaca
Möter dig i Larnaca. Klicka för större bild Uppdragsgivare: Bokförlaget Atlas
Uppdragets art: Redaktion och original
Titel: Möter dig i Larnaca
Författare: Azar Mahloujian
Genre: Skönlitteratur
Utgivningsår: 2011
Omslag och grafisk form: Andreas Gedin
Format: 13,5x19,0 cm
Typsnitt: Times New Roman och Bodoni
Antal sidor: 240
Tryckeri: ScandBook, Falun 2011
ISBN 978-91-7389-341-1

« Min portfölj