Tom Carlson Ord & Text

Landet utanför
Landet utanför. Klicka för större bild Uppdragsgivare: Leopard Förlag
Uppdragets art: Redaktion och original.
Titel: Landet utanför
Författare: Kristina Mattsson
Genre: Samhälle, reportage, debatt
Utgivningsår: 2010, 2011 (pocket)
Omslag: Leif Zetterling
Kartor: Stig Söderlind
Format: 13,5x21,0 cm
Typsnitt: Adobe Caslon Pro och Helvetica Neue
Antal sidor: 209
Tryckeri: ScandBook, Falun 2010
ISBN 978-91-7343-285-6
978-91-7343-356-3 (pocket)

« Min portfölj