Tom Carlson Ord & Text

Läkemedelsbolagen i Sverige
Läkemedelsbolagen i Sverige 2006. Klicka för större bild Uppdragsgivare: Svenska Nyhetsbrev AB
Uppdragets art: (Design databas), databaspublicering, grafisk form, original, register och teknisk produktion.

Titel: Läkemedelsbolagen i Sverige 2006
Redaktion: Martin Grimlund, Gunnar Loxdal, Tobias Peterson och Jonny Sågänger
Genre: Uppslagsböcker, årsböcker och kalendrar
Utgivningsår: 2006
Format: 15x21 cm
Typsnitt: Galliard och Franklin Heavy Gothic
Antal sidor: 276
Tryck: MediaGraphic AB, 2006
ISBN 91-89260-10-4

« Min portfölj