Tom Carlson Ord & Text

Från läkarskola till medicinskt universitet
Från läkarskola till medicinskt universitet. Klicka för större bild Uppdragsgivare: Karolinska Institutet University Press
Uppdragets art: Redaktion och original.
Titel: Från läkarskola till medicinskt universitet. Karolinska institutets ledning 1953–2012
Författare: Inger Huldt, Daniel Normark och Bengt Norrving
Genre: Medicinsk utbildning
Utgivningsår: 2013
Grafisk form: Pangea design/Gary Newman
Omslag: Lars Paulrud
Omslagsfoto: Ulf Sirborn
Illustrationer: Annika Röhl
Förlagsfaktor: Jan Pilerö, BokåTryck
Typsnitt: Minion Pro och Taz
Papper: Munken Lynx 100g
Format: 16,5x24,0 cm
Antal sidor: 300
Tryckt i Ungern/Elanders Fälth & Hässler, 2013
ISBN 978-81-85565-63-4s

« Min portfölj