Tom Carlson Ord & Text

Krisen
Marathon. Klicka för större bild. Uppdragsgivare: Leopard förlag
Uppdragets art: Redaktion och original

Titel: Krisen – orsaker, verkan, åtgärder
Författare: Paul Krugman
Genre: Ekonomi
Utgivningsår: 2009
Originalets titel: The Return of Depression Economics and the Crisis of 2008
Översatt från engelskan av Stefan Lindgren
Omslag och typografi: Niklas Lindblad/Mystical Garden Design
Diagram (svenska upplagan): Stig Söderlind
Format: 13,5x21 cm
Typsnitt: Bembo
Antal sidor: 192
Tryck: ScandBook, Falun 2009
ISBN: 978-91-7343-255-9

« Min portfölj