Tom Carlson Ord & Text

KOL
Njurarna. Klicka för större bild Uppdragsgivare: Karolinska Institutet University Press
Uppdragets art: Redaktion och original. E-boksproduktion
Titel: KOL. Våga skaffa ett bättre liv
Författare: Kjell Larsson
Genre: Populärvetenskap, medicin
Utgivningsår: 2012
Foto: Eva Wernlid
Medicinska illustrationer: Annika Röhl
Omslagsfoto: Eva Wernlid
Omslag: Eva Lena Johansson
Grafisk form: Pangea design
Format: 13,5x21,0 cm
Typsnitt: Minion Pro och Taz
Antal sidor: 143
Tryckeri: DZS, Slovenien genom Italgraf Media 2012
ISBN 978-81-85565-47-4 (tryck)
978-91-85565-60-3 (e-bok)

« Min portfölj