Tom Carlson Ord & Text

Från räknesnurra till dataplatta
Från räknesnurra till dataplatta. Klicka för större bild Uppdragsgivare: Institutet för informationsteknologi
Uppdragets art: Redaktion och original
Titel: Från räknesnurra till dataplatta. 60 år med kommunal IT 1954–2014
Författare: Nils Knutsson
Genre: Ekonomisk historia
Utgivningsår: 2015
Omslag och grafisk form: Gary Newman
Format: 13,5x21,5 cm
Typsnitt: Minion Pro och Dagny Pro
Papper: G-Print 115 gr.
Antal sidor: 264
Tryckeri: Bulls Graphics 2015
ISBN 978-91-982775-0-0

« Min portfölj