Tom Carlson Ord & Text

Det här förändrar allt
Det här förändrar allt. Klicka för större bild Uppdragsgivare: Ordfront Förlag
Uppdragets art: Redaktion
Titel: Det här förändrar allt
Författare: Naomi Klein
Översättning: Hans O. Sjöström, Joachim Retzlaff, Thomas Andersson
Faktagranskning: Rikard Warlenius
Genre: Samhällsvetenskap
Utgivningsår: 2015
Omslag och grafisk form: Eva Jais-Nielsen
Format: 15x22,5 cm
Typsnitt: Lyon text
Antal sidor: 656
Tryckeri: ScandBook, Falun 2015
ISBN 978-91-7037-861-4

« Min portfölj