Tom Carlson Ord & Text

Jakten på Kapten Klänning
Jakten på Kapten Klänning. Klicka för större bild Uppdragsgivare: Leopard Förlag
Uppdragets art: Redaktion (tillsammans med Anders Gustafson)
Titel: Jakten på Kapten Klänning
Författare: Jonas Trolle
Genre: Samhällsdebatt
Utgivningsår: 2014
Omslag: Niklas Lindblad/Mystical Garden Design
Omslagsbfoto: Anette Nantell/Scanpix
Sättning: RPform, Richar Persson
Format: 13,5x21 cm
Antal sidor: 256
Tryckeri: ScandBook, Falun 2014
ISBN 978-7343-508-6

« Min portfölj