Tom Carlson Ord & Text

Imperiedrömmar
Imperiedrömmar. Klicka för större bild. Uppdragsgivare: Leopard förlag
Uppdragets art: Redaktion och original

Titel: Imperiedrömmar. USA:s utrikespolitik efter det kalla kriget
Författare: Chalmers Johnson
Originalets titel: The sorrows of empire
Genre: Samtidsreportage och debatt
Utgivningsår: 2005
Översättning: Tor Wennerberg
Omslag och typografi: Jesper Wheitz
Kartor & diagram: Stig Söderlind
Format: 15x23 cm
Typsnitt: Adobe Caslon
Antal sidor: 416
Tryck: WS Bookwell, Finland 2005
ISBN: 91-7343-077-3

« Min portfölj